Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits

Voor u beschikbaar

Momenteel in gesprek

Sterrenbeelden volgens de Chinese astrologie

In de Westerse astrologie komen de maandelijkse sterrenbeelden naar voren. Bij de Chinese astrologie wijzigt het teken van de Chinese dierenriem echter maar eens per jaar. Net als de Westerse astrologie werkt de Chinese astrologie met 12 sterrenbeelden, maar daar houdt de vergelijking meteen ook op. Een teken in de Chinese astrologie wijzigt met de viering van het Chinese Nieuwjaar. Kinderen die gedurende het jaar geboren worden, krijgen het teken van het jaar als sterrenbeeld.

Geboortedatum en sterrenbeeld


Om er achter te komen wat voor sterrenbeeld u volgens de Chinese astrologie hebt, is alleen uw geboortedatum nodig. Bent u bijvoorbeeld ná 31 januari 1900 en vóór 19 februari 1901 geboren dan heeft u het sterrenbeeld Rat. Lees zo het onderstaande overzicht en ontdek welk sterrenbeeld bij u hoort.Eigenschappen van de tekens


De Chinese dierenriem heeft dus twaalf tekens: rat, os, tijger, konijn, draak, slang, paard, geit of schaap, aap, haan, hond en varken. Aan elk teken kunnen we eigenschappen toekennen.

Een

Rat

kunnen we omschrijven als een charmant en slim persoon. Heel economisch, diplomatiek en efficiënt ingesteld. De Rat is flexibel, maar tevens wat stiekem, opportunistisch, verkwistend en vaak uit op eigen gewin. Een Rat is terug te vinden in de jaren 1900 - 1912 - 1924 - 1936 - 1948 - 1960 - 1972 - 1984 - 1996 - 2008 - 2020.

Een

Os

staat bekend als een harde werker, met karaktereigenschappen als principieel, zachtaardig en geduldig. Maar, de Os kan ook koppig, excentriek en tegendraads zijn. In sommige gevallen verdraagt deze persoon zelfs geen tegenspraak. Een Os is terug te vinden in de jaren 1901 - 1913 - 1925 - 1937 - 1949 - 1961 - 1973 - 1985 - 1997 - 2009 - 2021.

Een

Tijger

is energiek, bewonderenswaardig en revolutionair. Deze persoon bezit leiderscapaciteiten, is onverschrokken en gaat recht op zijn of haar doel af. Een Tijger kent geen nederigheid, maar is ook kwetsbaar voor een aanval in de flank. IJdelheid voort de boventoon en het is alles of niets. Een Tijger is terug te vinden in de jaren 1902 - 1914 - 1926 - 1938 - 1950 - 1962 - 1974 - 1986 - 1998 - 2010 - 2022

Het

Konijn

is rechtschapen, intuïtief heel scherp, gevoelsmatig en voorzichtig ingesteld. Een Konijn is terug te vinden in de jaren 1903 - 1915 - 1927 - 1939 - 1951 - 1963 - 1975 - 1987 - 1999 - 2011 - 2023.

De

Draak

is trots en levendig, wat gepaard gaat met enthousiasme. Deze persoon is een tikkeltje eigenwijs, extravert en inspirerend. De Draak is terug te vinden in de jaren 1904 - 1916 - 1928 - 1940 - 1952 - 1964 - 1976 - 1988 - 2000 - 2012 - 2024.

Het teken

Slang

kenmerkt zich door intelligentie, mysterie, sensualiteit en discretie. Een persoon met een scherpe actieve geest, maar hij of zij is ook enigszins hypocriet en meet regelmatig met twee maten. De Slang is terug te vinden in de jaren 1905 - 1917 - 1929 - 1941 - 1953 - 1965 - 1977 - 1989 - 2001 - 2013 - 2025.

Een

Paard

is elegant, loyaal, intuïtief en vrijdenkend. Daarnaast is een Paard vaak populair, sexy, extravert en leergierig, maar in sommige gevallen ook egocentrisch, onvoorspelbaar en onbevreesd. Het Paard is terug te vinden in de jaren 1906 - 1918 - 1930 - 1942 - 1954 - 1966 - 1978 - 1990 - 2002 - 2014 - 2026.

Creatief, rustig maar hartstochtelijk, heel kenmerkend voor het

Schaap

. Het is een persoon dat luxeminnend is, maar ook excentriek, oprecht en met grote verbeeldingskracht. Het Schaap kan geen armoede verdragen en leunt graag op een rijke of sterke partner. Het Schaap is terug te vinden in de jaren 1907 - 1919 - 1931 - 1943 - 1955 - 1967 - 1979 - 1991 - 2003 - 2015 - 2027.

Nieuwsgierig en onafhankelijk, kenmerkend voor het teken

Aap

. Daarnaast is dit een levendig, behulpzaam persoon die alles in de gaten heeft. Tegelijkertijd niet erg diepgaand, wat lomp, huichelachtig en vooral met zichzelf bezig. De Aap is terug te vinden in de jaren 1908 - 1920 - 1932 - 1944 - 1956 - 1968 - 1980 - 1992 - 2004 - 2016 - 2028.

Kleurrijk, onbevangen en beschermend, typische kenmerken voor een

Haan

. Een persoon die nauwgezet en nuchter is, een goed organisatievermogen heeft, maar ook breedsprakig, opschepperig, hebberig en niet subtiel is. De Haan is terug te vinden in de jaren 1909 - 1921 - 1933 - 1945 - 1957 - 1969 - 1981 - 1993 - 2005 - 2017 - 2029.

Het dierenriem teken

Hond

is loyaal, open, eerlijk en verdraagzaam. Een echte kampioen van het goede doel en een handhaver van de openbare orde. Daarnaast helaas ook bits, negatief en inflexibel. Een Hond is terug te vinden in de jaren 1910 - 1922 - 1934 - 1946 - 1958 - 1970 - 1982 - 1994 - 2006 - 2018 - 2030.

Het

Varken

is tolerant en zeer begrijpend. Heel kenmerkend is zijn of haar sensualiteit, geestdriftig, aardigheid, sympathie en gevoel van waarheidsgetrouw. Daarnaast kan het Varken ook driftig zijn, kleinzielig en lui. Het varken is terug te vinden in de jaren 1911 - 1923 - 1935 - 1947 - 1959 - 1971 - 1983 - 1995 - 2007 - 2019 - 2031.

Yin en Yang principe


In de Chinese astrologie is het belangrijkste element het teken uit de Chinese dierenriem. Naast de tekens spelen ook nog een rol:
- het element
- Yin en Yang: even jaren zijn yang, oneven jaren yin
- het uur van de dag
- het seizoen

Het element Yin en Yang leggen we nog iets verder uit. Het Yin Yang principe houdt in: polariteit, evenwicht en harmonie. Yin en Yang zijn twee kosmische energieën, die samen diverse aspecten vertegenwoordigen. Bepaalde dierentekens zijn Yin, en andere dierentekens zijn Yang. Bij Yin Yang draait alles om het zoeken naar evenwicht. Het Yin en Yang principe vertegenwoordigt de voortdurende verandering en beweging van de kosmos. Om als persoon gezond en evenwichtig te zijn, moeten beide energieën in het lichaam en de geest geïntegreerd worden. Alle dierentekens worden aan de hand van hun kwaliteiten, aard, gewoonten en eigenschappen gerangschikt onder Yin of Yang. Ze zijn actief of passief. Bij een oneven geboortejaar spreken we van het Yin principe en bij een even geboortejaar spreken we van het Yang principe.

Bij het Yin en Yang principe draait het altijd om vier aspecten en een aantal oerprincipes.
De aspecten zijn:
  • Alles heeft altijd een Yin en een Yang kant
  • Iets is pas Yin of Yang wanneer je iets vergelijkt
  • Yin en Yang zijn onderling afhankelijk (verandert Yin dan ook Yang en vice versa)
  • Yin en Yang kunnen in elkaar over gaan.
De oerprincipes zijn:
  • Yin staat in verband met de donkere maan en staat voor de vrouwelijke natuur.
  • Yang staat in verband met de heldere zon en komt overeen met de mannelijke natuur.
  • Yin en Yang stellen de oertoestanden in de werkelijkheid voor, die elkaar steeds afwisselen. Yin en Yang werken als tegengestelde of aanvullende krachten, zoals dag en nacht, licht en donker, zomer en winter.
  • Yin en Yang volgen Tau oftewel de universele wet.

© 2024 Antwoorden en Inzichten · Powered by Systematix Solutions · Agent login