Antwoorden en Inzichten

Vanuit Nederland 0909 - 0890 (1.00 p/m)
Vanuit België Alleen via credits

Voor u beschikbaar

Momenteel in gesprek

Een aura en de betekenis van aura kleuren

Uw aura kunnen we omschrijven als een natuurlijk energieveld van ongeveer 1 tot 3 meter waarmee u omgeven bent. Met onze eigen ogen is het moeilijk waar te nemen, maar sommige helderzienden, paranormaal begaafden en aura-readers kunnen deze lagen wel goed zien of voelen. Volgens hen hebben deze auralagen de meest prachtige kleuren. Deze binnenste laag, ook wel fysieke laag genoemd, is de belangrijkste laag aangezien deze het dichtst bij uw lichaam zit.

Onze innerlijke gesteldheid wordt weergegeven vanuit de aura. De aura is eigenlijk een trillend krachtveld waarin diverse subtiele krachtvelden zijn gehuisvest. De krachten hebben hun eigen kleuren die iets vertellen over iemands welzijn op dat moment. De aura is continu in beweging, kleuren wisselen elkaar af, afhankelijk van hoe de persoon zich voelt. Iedere aura is uniek en wordt door onszelf gevormd.

Gedachten beïnvloeden de aura

Hoe beter uw lichamelijke conditie is, hoe sterker uw aura ook is. Indien uw aura verzwakt is dan bent u kwetsbaar voor invloeden van buitenaf met een verminderde weerstand tot gevolg. Het kan zijn dat zich verstoringen ofwel ziekten voordoen welke door de aura worden aangegeven. De zogenoemde gaten in de aura kunnen door healers gedicht worden. Ook hebt u zelf een belangrijke invloed op uw eigen ziekteproces. Uw gedachten beïnvloeden de aura, de kracht van uw gedachten is groter dan u denkt. Het brengt de aura continu in beweging zodat de kleuren elkaar steeds afwisselen.

De betekenis van aura kleuren

Er zijn veel verschillende meningen over de betekenis van de kleuren van de aura. Het is lastig om dit als exacte wetenschap te definiëren. Intuïtie en ervaring is ontzettend belangrijk bij het uiteenzetten van de aura kleuren, niets in de natuur is echt absoluut. We geven u de betekenis van de aurakleuren, kleuren die elkaar continu afwisselen afhankelijk van uw stemming en gemoedstoestand.
 • Rood algemeen - genegenheid, energie, moed, warmte, lichamelijke kracht, temperament, hartstocht, materialisme, onoverwinnelijkheid, wilskracht, aardgebonden, onveiligheid, bezitsdrang, dierlijk
  • Donker rood - daadkracht, dynamiek, wil, bezitsdrang, dierlijk, woede, ergernis, leidersnatuur, moed, boosheid, onveilig gevoel
  • Bruinrood, dof bijna roestkleurig - gierigheid, hebzucht
  • Helder rood - energie, activiteit, moed, warmte, vitaliteit, emotionaliteit, temperament, materialisme, seksualiteit
  • Een rode wolk - irritatie/hoofdpijn
  • Bloed rood - sensualiteit
  • Dieprode flitsen tegen zwarte achtergrond - boosheid
 • Geel algemeen - intellect, optimisme, fris, begrip, bedachtzaam, kennis, wijsheid, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, hoger inzicht, nerveus, irritatie
  • Helder/licht geel - intellect, intuïtie, geestelijke ontwikkeling, ego, sociale vaardigheden, sterke persoonlijkheid
  • Donker geel - wantrouwen, afgunst, haat, lagere instincten, spanning, lafheid, argwaan
  • Dof oker geel - intelligentie gebruikt voor egoïstische doelen
  • Okergeel - stabiliteit, realiteit, spaarzaamheid, spanning
  • Zacht geel - intellect dat zich wijd aan spirituele zaken
  • Roodachtig barnsteengeel - hoger niet-zelfzuchtig denken
 • Oranje algemeen - vitaliteit, dynamiek, opbouwend, vrolijkheid, toewijding, meegevoel, trouw, genezing, gezondheid, drang tot ontwikkeling, koppigheid, vitaliteit, creativiteit, actieve intelligentie, loyaliteit, opbouwend, zelfverzekerdheid, levenslust, warmte, gevoeligheid, gezondheid, openheid, ambitie
  • Oranje/Geel - scherp verstand, speels, zelfbewustzijn, ambitie, humor, vrijheid
  • Geel/Groen - communicatie, sympathie, medegevoel, toekomstgericht, opgewekt
 • Groen algemeen - bescherming, hogere gedachten, natuur, creativiteit, tolerantie, beleefdheid, zelfstandigheid, toewijding, harmonie vrede, controle, zelfbeheersing, onverschilligheid, terug naar verleden, conventioneel
  • Midden groen - evenwicht, betrokkenheid, groei, verandering, overgave, rust, liefde, geestelijke ontwikkeling, communicatie, zorgzaamheid
  • Donker groen - eigendunk, aanpassingsvermogen, levenskracht, verslagenheid, materialisme
  • Donker olijf groen - eigendunk, verraderlijk
  • Helder appelgroen - grote vitaliteit
  • Jade groen - Grote geestelijk ontwikkeling, geestelijke groei
  • Smaragdgroen - veelzijdigheid, vernuftigheid en inventiviteit onzelfzuchtig toegepast
  • Kobalt of ultramarijn - toewijding voor een spiritueel ideaal
  • Licht stralend blauwgroen - diepe sympathie en medelijden met inlevingsgevoel
 • Blauw algemeen - introvert, liefdevol, rust, verdieping, afstandelijkheid, wijsheid, eenzaamheid, waarheid, toewijding, stabiliteit, intuïtie, gezag, stijl
  • Lichtblauw - toewijding aan idealen, zachtheid, incasseringsvermogen, mededogen, helderheid
 • Indigo - mediumschap, genezende eigenschappen, goedheid, geslotenheid, serieus, voorzichtigheid
 • Violet - gereserveerdheid, spirituele ontwikkeling, hoger ik, intuïtie, mystiek, magie, paranormale begaafdheid, geloof, fantasie, wijsheid, kunst, creativiteit, inzicht, eenzaamheid
 • Lila - mystiek, magie, diepzinnigheid, tolerantie, artistiek, fijngevoeligheid, expressief
 • Roze - sensibiliteit, emotionaliteit, vrouwelijkheid, onvoorwaardelijke liefde, tederheid, sentimentaliteit
 • Bruin - egoïsme, liefdeloosheid, aardgebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging
  • Donkerbruin - liefdeloosheid, aard- gebonden, afhankelijkheid, ziekte, vernietiging
 • Grijs - nietszeggend, onderdrukt
  • Bruingrijs - egoïsme
  • Grijsgroen - bedrog en listigheid, jalousie
  • Loodgrijs - depressie
  • Licht vaal grijs - diepe angst
 • Zwart algemeen - vernietiging, dood, hopeloos, seksueel negatief. Toelichting: Zwart is geen kleur, het duidt op een volkomen afwezigheid van kleur en licht en duidt op een tegengestelde toestand van geestelijk inzicht. We kunnen ook grijs als zodanig beschouwen, ook dit is een gebrek aan instraling van genoeg licht.
  • Zwart, in dikke wolken - haat en kwaadwillendheid
 • Wit - hoger bewustzijn, invoelingsvermogen, energiestuwing, wijsheid, levenservaring, ontwikkelde spiritualiteit, tevredenheid
 • Goud - zuiver intellect, toegepast op filosofie of wiskunde
  • Goud geel - idealistisch denken, hoge trap van wijsheid
 • Zilver - levendigheid, veelzijdigheid

© 2024 Antwoorden en Inzichten · Powered by Systematix Solutions · Agent login